menu
menu Raport o stanie Gminy

2021-05-21 12:45:06

Raport o stanie Gminy Czarnia za 2020 rok


Raport o stanie Gminy Czarnia w roku 2020 został opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przedłożony Radzie Gminy Czarnia Raport stanowi rzetelne podsumowanie działań samorządu Czarni w roku ubiegłym, z uwzględnieniem perspektywy i dorobku lat poprzednich, zawiera opis funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, a także uwzględnia analizę realizacji zadań ustawowych samorządu, podejmowanych inicjatyw i zadań inwestycyjnych, działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w minionym roku. więcej...

menu