menu
menu Zgromadzenia publiczne

2021-05-06 10:32:25

Zgromadzenia


Informacje na temat zgromadzeń publicznych. Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631). więcej...

menu