menu
menu Ochrona środowiska

2012-02-07 09:51:34

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie


Gmina Czarnia informuje, że na mocy umowy pożyczki Nr 0265/11/GW/P z dnia 7 grudnia 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Czarnia pożyczkę w wysokości 450 000 zł (słownie złotych: Czterysta Pięcdziesiąt tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa wodociągu na terenie Gminy Czarnia - zadanie II, miejscowośc Surowe:. więcej...

2011-09-12 11:03:28

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie


Gmina Czarnia informuje, że "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie w formie pożyczki, w kwocie 120 000,00 zł. więcej...

menu