menu
menu Dokumenty strategiczne

2013-04-26 09:13:59

Plan Rozwoju Lokalnego


W załączeniu treść Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Czarnia. więcej...

2010-12-08 15:04:49

Statut Gminy Czarnia


W załączeniu treść Statutu Gminy Czarnia. więcej...

2008-10-01 15:01:15

Zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia na lata 2007-2013


Dnia 29 września 2008. została uchwalona przez Radę Gminy w Czarni aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Czarnia na lata 2007-2013. więcej...

menu