menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-05-07 10:35:57

PESEL DLA CUDZOZIEMCA


Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal mogą wymagać jego podania. Więcej informacji w artykule.

                              PESEL  DLA CUDZOZIEMCA

Mimo że posiadanie numeru PESEL przez cudzoziemca w teorii nie jest obowiązkowe, niektóre instytucje nadal mogą wymagać jego podania.

Numer PESEL nadawany jest automatycznie podczas dokonywania meldunku na pobyt czasowy w urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicy. Jest również możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, jednak trzeba w nim podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zameldowania cudzoziemca.

Usługa jest bezpłatna (jedynie wydanie zaświadczenie to koszt 17zł), a wydanie numeru następuje w przeciągu kilkunastu dni od dokonania meldunku, czy złożenia wniosku.

 

Pamiętaj!     We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).
  •  

Informacje o artykule

Autor: Teresa Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.05.2021 09:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 342

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu