menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-05-05 16:02:57

OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA


W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Mazowszu nielegalnych składowisk odpadów, prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Czarnia lub bezpośrednio na Komisariat Policji w Myszyńcu miejsc, w których w nielegalny sposób mogą być przechowywane lub składowane odpady, w tym substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska. Apelujemy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odnoście składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby, w sytuacji podejrzenia o prowadzonej nielegalnej działalności. Odpowiednia postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń, wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności substancjami niebezpiecznymi. Zalecamy daleko idącą ostrożność w wynajmowaniu lokali gospodarczych, posesji firmom lub osobom, bez szczegółowej weryfikacji. Za utylizację porzuconych odpadów odpowiada właściciel nieruchomości, na której się znajdują, co generuje bardzo wysokie koszty. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie pod nr tel. 29 772 70 17, mailowo: sekretariat@czarnia.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gmin Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia lub bezpośrednio na Policję.

Informacje o artykule

Autor: Paulina Sztemberg
Zredagował(a): Paulina Sztemberg
Data powstania: 05.05.2021 15:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu