menu
menu AKTUALNOŚCI
drukuj

2021-03-22 09:46:33

Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Diagnozy potrzeb i potencjału Gminy Czarnia na lata 2021-2025” w zakresie usług społecznych na terenie gminy Czarnia.

Na podstawie art. 21 ust. 5 Ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1818), w związku z realizacja projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy mieszkańców Gminy do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Czarnia.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 22.03.2021 r. do 29.03.2021 r. do godz. 15:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Czarnia.  W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Czarnia.

Forma konsultacji:

  1. Pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Diagnoza potrzeb i potencjału Gminy Czarnia na lata 2021-2025” w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Czarnia na formularzu konsultacji.
  2. Bezpośrednio poprzez przekazanie formularza konsultacji do skrzynki podawczej dostępnej
    w siedzibie: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Czarnia 41, 07-431 Czarnia

Wypełniony formularz należy złożyć z dopiskiem „Konsultacje Diagnoza potrzeb i potencjału” lub przesłać drogą elektroniczną z wyżej wymienionym dopiskiem na adres gopsczarnia@interia.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2021 r. do godz. 15:00.

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Czarnia.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kontakt Sylwia Gruszewska tel. 29 77 27 084, e-mail: gopsczarnia@interia.pl.

Projekt diagnozy i formularz konsultacji dostępny jest na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu: www.czarnia.samorzady.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik _DIAGNOZA POTRZEB I ...pdf Diagnoza potrzeb i potencjału Gminy Czarnia 2021-03-22 09:47:51 Kamzelski Grzegorz
załącznik formularz_uwag_konsu...pdf Formularz zgłaszania uwag do projektu 2021-03-22 09:48:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 22.03.2021 08:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 46742

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu